logo01

Doğum Tarihi – Yeri: 26.09.1945 – Siirt

Eğitim Bilgileri:

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1969

İhtisas Yeri Ve Yılı: Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, 1978

Doçentlik: 1985

Profesörlük: Dicle Üniversitesi, 1991

Deneyim Bilgileri:

Batı Tıp Merkezi

Özel Toplum Cerrahi Tıp Merkezi

Lilyum Tıp Merkezi

Avrupa Hospital

Dicle Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği Kuruculuğu

Anamur Devlet Hastanesi

Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum (İhtisas)

İstanbul Tıp Fakültesi (3 yıl pratisyen hekim)

Diğer Bilgiler:

VULVA ve VAJEN HASTALIKLARI, PLASENTA ve GEBELİKTE İLAÇLAR başlıklı üç adet kitap yayınladı.

Genital Estetik alanında uluslararası eğitim

Çok sayıda kongre sempozyumda düzenlemeci ve konuşmacı (Ulusal – Uluslararası ) olarak bulunmuştur.

Yurtiçi- yurtdışı yayınları bulunmaktadır.

Başhekim yardımcılığı, Tıp Fakültesi Dekan vekilliği, yönetim kurulu üyeliği, yayın komisyon başkanlığı, intern koordinatörlüğü gibi pek çok komisyonda görev aldı.

 

 

Date of Birth – Place: 26.09.1945 – Siirt
Education Information:
Faculty of Medicine from which he graduated: Istanbul University Faculty of Medicine, 1969
Place and Year of Specialization: Hacettepe Faculty of Medicine, Gynecology and Obstetrics, 1978
Associate Professorship: 1985
Professorship: Dicle University, 1991
Experience Information:
Western Medical Center
Private Community Surgical Medical Center
Lilyum Medical Center
European Hospital
Dicle University, Department of Gynecology and Obstetrics
Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine Dean’s Office
Founding of Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine Gynecology Clinic
Anamur State Hospital
Hacettepe Faculty of Medicine, Gynecology and Obstetrics (Specialization)
Istanbul Faculty of Medicine (3 years general practitioner)
Other informations:
He published three books titled VULVA and VAGEN DISEASES, PLACENTA and DRUGS IN PREGNANCY.
International training in Genital Aesthetics
He has been an organizer and speaker at many congresses and symposiums (National and International).
He has domestic and international publications.
He served in many commissions such as deputy chief physician, deputy dean of the Faculty of Medicine, board member, publication commission chairman, and intern coordinator.

تاريخ الميلاد – المكان: 26.09.1945 – سيرت
معلومات التعليم:
كلية الطب التي تخرج منها: كلية الطب جامعة اسطنبول 1969
مكان وسنة التخصص: كلية طب هاسيتيب أمراض النساء والتوليد 1978
أستاذ مشارك : 1985
الأستاذ: جامعة دجلة، 1991
معلومات الخبرة:
المركز الطبي الغربي
المركز الطبي لجراحة المجتمع الخاص
مركز ليليوم الطبي
المستشفى الأوروبي
جامعة دجلة قسم أمراض النساء والتوليد
جامعة سيفاس جمهوريت عميد كلية الطب
مؤسس عيادة أمراض النساء في كلية الطب بجامعة سيواس جمهوريت
مستشفى أنامور الحكومي
كلية طب هاسيتيب أمراض النساء والتوليد (التخصص)
كلية الطب في اسطنبول (طبيب عام لمدة 3 سنوات)
المعلومات الأخرى:
نشر ثلاثة كتب بعنوان أمراض الفرج والمهبل، البلاستا وأدوية الحمل.
تعليم عالمي
تم العثور على العديد من المؤتمرات في الندوة كمنظمين ومتحدثين (وطني – دولي).
هناك منشورات محلية ودولية.
عمل في العديد من اللجان مثل نائب رئيس الأطباء، ونائب عميد كلية الطب، وعضو مجلس إدارة لجنة النشر، والمنسق الدولي.