logo01

Tıp doktoru olarak 15 yıldır çalışmaktayım. Özel sağlık kuruluşlarında gece staffı olarak ve adli tıpta (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 10 ay), çocuk cerrahisinde (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 20 ay), kadın hastalıkları doğum (Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 9 ay) ve psikiyatri (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi 4 ay) iç hastalıkları (Dışkapı Yıldırım Beyazıt 3. Dahiliye kliniği 9 ay + dahili yoğun bakım 3 ay alanında tus sonrası çalıştım.

İç Hastalıkları eğitimine Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesinde başlayıp GOP Üniversitesi İç hastalıklarında eğitimime devam ettim. Eğitimim boyunca diyabet eğitici eğitmenliği, dahili yoğun bakım, CVVHD (sürekli venö-venöz hemodiyaliz), CAVHD (sürekli arteriovenöz hemodiyaliz), mekanik ventilatör, non-invaziv mekanik ventilasyon alanlarında eğitimler aldım uygulamalı olarak bir yılın üstünde dahili yoğun bakımda çalıştım.

Diyarbakır Özel Seyrantepe Hastanesinde 13 ay cerrahi yoğun bakım, dahili yoğun bakım, koroner yoğun bakım, kalp damar cerrahisi yoğun bakım sorumlusu olarak çalıştım. Beraberinde yayınlanmış dört adet uluslararası makale, henüz yayın aşamasında olan birinci isim uluslararası sunumlar, 4 adet ilk isim yayın olarak uluslararası kongrelerde sunulmuş buluşlarım, iki adet uluslararası dergiden gelen editörlük teklifi bulunmakta ve kongrelerde yayınlanmış yayınlarım mevcuttur.

Mecburi hizmetimi Siirt Baykan İlçe Hastanesinde Başhekim + İç Hastalıkları uzmanı olarak görevimi icra ettim. İstanbul’da Bahat Hastanesi ve ESHA Cerrahi Tıp Merkezinde iç hastalıklar stafı olarak çalıştım. Halen Özel Levent Hastanesi ve Avrupa Tıp Merkezinde İç Hastalıklar stafı olarak çalışmaktayım. Kendimi iş hayatında ekip çalışmasına yatkın, açık iletişime inanan, insan iletişimi güçlü, azimli, çalışmanın gelişimin yolu olduğuna inanmış sonuç odaklı, gelişime açık, yeni gelişmeleri takip eden detaycı ve ayrıntıları önemseyen bir kişilik olarak tanımlarım.

 
 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp (11-2003 – 2004)
6 yıllık adli tıp veri bankası oluşumu, 250 civarı otopsi, duhul muayenesi 15 vakada sorumlu bilirkişi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (08-2004 – 2006)
 200 vakada operatör, 400 vakada 1. asistan, Laparoskopik Surgery Workshop eğiticiliği katılım sertifikası,
AÜTF&ODTÜ& DENVER (silicon valley) hidrodinamik bölümü aracılığıyla 3 adet tez çalışması asistanlığı (Santral Venöz Kateter Biyomekanik ve Biyo uyumluluğu) Hirschprung hastalığında biyopsi aleti tescili sorumlu asistan

Zekai Tahir Burak Hastanesi Kadın Hast. Ve Doğum (5-2006 – 10-2007)
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Psikiyatri
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi İç Hastalıkları
 1 ay perinataloji, 2ay doğum salonu, 2 ay Kadın doğum acil, 2 ay ergen polikliniği, 2 ay menopoz polikliniği, 1 ay psikiyatri servis, 2 ay psikiyatri poliklinik, 3 ay iç hastalıkları yoğun bakım, 6 ay iç hastalıkları servis, 3 ay iç hastalıkları poliklinik

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları (10-2007 – 12-2010)
Non İnvaziv Mekanik ventilatör kursu sertifikası (TORAKS derneği); İnvaziv mekanik ventilatör kurs sertifikası
(TORAKS derneği.); Approach to critically ill patient: from pre- ICE admission to ICU care course (European Federation of İnternal Medicine); Diabet ve Obezite Eğitici Eğitimi kurs sertifikası
(Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü); Clinics 2011;66(4):591(7Role of psychiatric disorders and irritable bowel syndrome in asthma patients. Yilmaz ACumurcu BETasliyurt TSahan AGUstun YEtikan I)

Siirt Baykan Hastanesi  (2011 – 2012)

Özel Seyrantepe Hastanesi (İç hastalıkları, kalp damar cerrahisi, koroner, anestezi reanimasyon cerrahi yoğun bakım sorumlusu) (2012 –2013)

Bahat Hospital İç Hastalıkları (2013 – 2014)

ESHA Cerrahi Tıp Merkezi (2014 – 2018)

Özel Levent Hastanesi ve Özel Avrupa Tıp Merkezi  (2018 –2020)

Özel Batı Tıp Merkezi – Özel Okmeydanı Hastanesi (2020 – Halen çalışıyor)

I have been working as a medical doctor for 15 years. He worked as a night staff in private health institutions and in forensic medicine (Gazi University Faculty of Medicine 10 months), pediatric surgery (Ankara University Faculty of Medicine Hospital 20 months), gynecology and obstetrics (Zekai Tahir Burak Gynecology and Obstetrics Hospital 9 months) and psychiatry (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hospital 4 months) internal medicine (Dışkapı Yıldırım Beyazıt 3rd. I worked in the field of internal medicine clinic 9 months + internal intensive care 3 months after graduation.

I started my Internal Medicine education at Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hospital and continued my education in Internal Medicine at GOP University. During my education, I received training in diabetes educator training, internal intensive care, CVVHD (continuous veno-venous hemodialysis), CAVHD (continuous arteriovenous hemodialysis), mechanical ventilator, non-invasive mechanical ventilation. I worked practically in internal intensive care for over a year.

I worked as the head of surgical intensive care, internal intensive care, coronary intensive care and cardiovascular surgery intensive care at Diyarbakır Private Seyrantepe Hospital for 13 months. I have four published international articles, first-name international presentations that are still in the publication stage, 4 first-name publications, my inventions presented at international congresses, two editorship offers from international journals, and publications published at congresses.

I performed my compulsory service as Chief Physician + Internal Medicine Specialist at Siirt Baykan District Hospital. I worked as an internal medicine specialist at Bahat Hospital and ESHA Surgical Medical Center in Istanbul. I am currently working as an Internal Medicine staff member at Private Levent Hospital and European Medical Center. I define myself as a person who is prone to team work in business life, believes in open communication, has strong human communication, is determined, believes that working is the way to development, is result-oriented, open to development, follows new developments, is detail-oriented and cares about details.

 

WORK EXPERIENCE

 

Gazi University Faculty of Medicine Forensic Medicine (11-2003 – 2004)
6 years of forensic medicine database creation, around 250 autopsies, sexual intercourse examinations, responsible expert in 15 cases.

Ankara University Faculty of Medicine (08-2004 – 2006)
Operator in 200 cases, 1st assistant in 400 cases, Laparoscopic Surgery Workshop training participation certificate,
3 thesis study assistantships through AÜTF&METU& DENVER (silicon valley) hydrodynamics department (Central Venous Catheter Biomechanics and Biocompatibility) Responsible assistant for biopsy device registration in Hirschprung’s disease

Zekai Tahir Burak Hospital Women’s Hospital. And Birth (5-2006 – 10-2007)
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hospital Psychiatry
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hospital Internal Medicine
1 month perinatology, 2 months delivery room, 2 months Gynecology emergency, 2 months adolescent outpatient clinic, 2 months menopause outpatient clinic, 1 month psychiatric service, 2 months psychiatry outpatient clinic, 3 months internal medicine intensive care unit, 6 months internal medicine service, 3 months internal medicine diseases outpatient clinic

Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine Internal Medicine (10-2007 – 12-2010)
Non-Invasive Mechanical Ventilator course certificate (THORAKS association); Invasive mechanical ventilator course certificate
(THORACLE ASSOCIATION.); Approach to critically ill patient: from pre-ICE admission to ICU care course (European Federation of Internal Medicine); Diabetes and Obesity Trainer Training course certificate
(Ministry of Health, General Directorate of Treatment Services and Basic Health Services); Clinics 2011;66(4):591(7Role of psychiatric disorders and irritable bowel syndrome in asthma patients. Yilmaz A, Cumurcu BE, Tasliyurt T, Sahan AG, Ustun Y, Etikan I)

Siirt Baykan Hospital (2011 – 2012)

Private Seyrantepe Hospital (Internal medicine, cardiovascular surgery, coronary, anesthesia reanimation surgery intensive care unit manager) (2012 –2013)

Bahat Hospital Internal Medicine (2013 – 2014)

ESHA Surgical Medical Center (2014 – 2018)

Private Levent Hospital and Private European Medical Center (2018 –2020)

Private Batı Medical Center – Private Okmeydanı Hospital (2020 – Still operating)

لقد عملت كطبيب لمدة 15 عامًا. عمل كطاقم ليلي في المؤسسات الصحية الخاصة وفي الطب الشرعي (كلية الطب جامعة غازي 10 أشهر)، جراحة الأطفال (مستشفى كلية الطب جامعة أنقرة 20 شهراً)، أمراض النساء والتوليد (مستشفى زكاي طاهر بوراك للأمراض النسائية والتوليد 9 أشهر) ) والطب النفسي (مستشفى Dışkapı Yıldırım Beyazıt 4 أشهر) الطب الباطني (Dışkapı Yıldırım Beyazıt 3rd. عملت في مجال عيادة الطب الباطني 9 أشهر + العناية المركزة الداخلية 3 أشهر بعد التخرج.

بدأت دراستي في الطب الباطني في مستشفى أنقرة ديسكابي يلدريم بيازيد وواصلت دراستي في الطب الباطني في جامعة GOP. أثناء دراستي، تلقيت تدريبًا في مجال تدريب مثقفي مرض السكري، والعناية المركزة الداخلية، وCVVHD (غسيل الكلى الوريدي الوريدي المستمر)، وCAVHD (غسيل الكلى الشرياني الوريدي المستمر)، وجهاز التنفس الصناعي الميكانيكي، والتهوية الميكانيكية غير الغازية، وعملت عمليًا في العناية المركزة الداخلية لأكثر من سنة.

عملت كرئيس للعناية المركزة الجراحية والعناية المركزة الداخلية والعناية المركزة للشرايين التاجية والعناية المركزة لجراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى ديار بكر سيرانتبه الخاص لمدة 13 شهرًا. لدي أربع مقالات دولية منشورة، وعروض تقديمية دولية للأسماء الأولى لا تزال في مرحلة النشر، و4 منشورات للأسماء الأولى، واختراعاتي قدمت في مؤتمرات دولية، وعرضين للتحرير من مجلات دولية، ومنشورات منشورة في مؤتمرات.

لقد قمت بأداء خدمتي الإلزامية كرئيس الأطباء + أخصائي الطب الباطني في مستشفى منطقة سيرت بايكان. عملت كأخصائي طب باطني في مستشفى بهات ومركز ESHA الطبي الجراحي في إسطنبول. أعمل حاليًا كأحد أعضاء فريق الطب الباطني في مستشفى ليفنت الخاص والمركز الطبي الأوروبي. أعرّف نفسي كشخص يميل إلى العمل الجماعي في الحياة التجارية، ويؤمن بالتواصل المفتوح، ويتمتع بتواصل إنساني قوي، ومصمم، ويعتقد أن العمل هو الطريق إلى التطوير، وموجه نحو النتائج، ومنفتح على التطوير، ويتبع التطورات الجديدة. ، يهتم بالتفاصيل ويهتم بالتفاصيل.

 

خبرة في العمل

 

جامعة غازي كلية الطب الطب الشرعي (11-2003 – 2004)
6 سنوات من إنشاء قاعدة بيانات الطب الشرعي، وحوالي 250 تشريحًا للجثث، وفحوصات الجماع، وخبير مسؤول في 15 حالة.

كلية الطب بجامعة أنقرة (08-2004 – 2006)
مشغل في 200 حالة، مساعد أول في 400 حالة، شهادة مشاركة في ورشة عمل الجراحة بالمنظار،
مساعدون في دراسة الأطروحة من خلال قسم الديناميكا المائية AÜTF&METU&DENVER (وادي السيليكون) (الميكانيكا الحيوية للقسطرة الوريدية المركزية والتوافق الحيوي) المساعد المسؤول عن تسجيل جهاز الخزعة في مرض هيرشبرونغ

مستشفى زكاي طاهر بوراك مستشفى النساء. والمواليد (5-2006 – 10-2007)
مستشفى أنقرة ديسكابي يلدريم بيازيد للطب النفسي
مستشفى أنقرة ديسكابي يلدريم بيازيد للطب الباطني
شهر واحد من طب الفترة المحيطة بالولادة، شهرين من غرفة الولادة، شهرين من طوارئ أمراض النساء، العيادة الخارجية للمراهقين لمدة شهرين، العيادة الخارجية لانقطاع الطمث لمدة شهرين، خدمة الطب النفسي لمدة شهر واحد، العيادة الخارجية للطب النفسي لمدة شهرين، وحدة العناية المركزة للطب الباطني لمدة 3 أشهر، خدمة الطب الباطني لمدة 6 أشهر ‎عيادة خارجية للأمراض الباطنية لمدة 3 أشهر

جامعة غازي عثمان باشا كلية الطب الطب الباطني (10-2007 – 12-2010)
شهادة دورة أجهزة التنفس الصناعي الميكانيكية غير الغازية (جمعية THORAKS)؛ شهادة دورة التهوية الميكانيكية الغازية
(رابطة الصدر)؛ نهج التعامل مع المرضى المصابين بأمراض خطيرة: من مرحلة ما قبل القبول في ICE إلى دورة رعاية وحدة العناية المركزة (الاتحاد الأوروبي للطب الباطني)؛ شهادة دورة تدريب مدرب مرض السكري والسمنة
(وزارة الصحة، المديرية العامة للخدمات العلاجية والخدمات الصحية الأساسية)؛ عيادات 2011؛66(4):591(7دور الاضطرابات النفسية ومتلازمة القولون العصبي لدى مرضى الربو. Yilmaz A, Cumurcu BE, Tasliyurt T, Sahan AG, Ustun Y, Etikan I)

مستشفى سيرت بايكان (2011 – 2012)

مستشفى سيرانتبه الخاص (الطب الباطني، جراحة القلب والأوعية الدموية، الشريان التاجي، جراحة الإنعاش والتخدير، مدير وحدة العناية المركزة) (2012 -2013)

مستشفى بهات للطب الباطني (2013 – 2014)

مركز إيشا الطبي الجراحي (2014 – 2018)

مستشفى ليفنت الخاص والمركز الطبي الأوروبي الخاص (2018 – 2020)

مركز باتي الطبي الخاص – مستشفى أوكميدان الخاص (2020 – لا يزال يعمل)